اتصالات, اخبار, تجهیزات ساختمان, لوله

اندازه و ضخامت لوله پلیکا چگونه است؟(بخش دوم)

لوله

لوله های پلیکا با سایز ۹۰ میلی متر

لوله های پلیکا با سایز ۹۰ میلی متر ضخامتی برابر با۱/۸ ، ۲/۷ ، ۴/۳ ، ۶/۷ میلی متر هستند و وزنی برابر با ۴/۳ ، ۶/۳ ، ۹/۷ ، ۱۴/۴ کیلوگرم  در هر شاخه دارند. به این لوله ها به ترتیب لوله های پلیکا معمولی، لوله پلیکا نیمه قوی، لوله پلیکا فشار قوی و لوله پلیکا فوق قوی می گویند.

لوله های پلیکا با سایز ۱۱۰ میلی متر

لوله های پلیکا با سایز  ۱۱۰ میلی متر ضخامتی برابر با ۲/۲ ، ۳/۲ ، ۵/۳ ، ۸/۲ و وزنی برابر با ۶/۴ ، ۹/۱ ، ۱۴/۴ ، ۲۱/۵ کیلو گرم هستند که به آنها لوله پلیکا نیمه قوی، لوله پلیکا فشار قوی و لوله پلیکا فوق قوی می گویند.

لوله های پلیکا با سایز ۱۲۵ میلی متر

لوله های پلیکا با سایز ۱۲۵ میلی متر ضخامتی برابر با ۲/۵ ، ۳/۷ ، ۶ ، ۹/۳ میلی متر و وزنی برابر با ۸/۲ ، ۱۱/۸ ، ۱۸/۵ ، ۲۷/۸ کیلوگرم در هر شاخه هستند. به این لوله ها لوله های معمولی، لوله های نیمه قوی، لوله های فشار قوی و فوق قوی می گویند.

لوله پلیکا

لوله های پلیکا با سایز ۱۶۰ میلی متر

لوله های پلیکا با سایز ۱۶۰ میلی متر ضخامتی برابر با ۳/۲ ، ۴/۲ ، ۷/۷ ، ۱۱/۹ و وزنی برابر با  ۱۳/۳ ، ۱۹ ، ۳۰/۲ ، ۴۱/۵ هستند. به این لوله هد لوله پلیکا معمولی، لوله پلیکا نیمه قوی، لوله پلیکا قوی و لوله پلیکا فوق قوی می گویند.

لوله های پلیکا با سایز ۲۰۰ میلی متر

لوله های پلیکا با سایز ۲۰۰ میلی متر دارای ضخامتی برابر با ۴ ، ۵/۹ ، ۹/۶ میلی متر و وزنی برابر با ۲۰/۵ ، ۲۹/۷ ، ۴۷ کیلوگرم هستند. به این لوله ها هم لوله های پلیکا معمولی، لوله پلیکا نیمه قوی، لوله پلیکا فشار قوی می گویند.

لوله های پلیکا با سایز ۳۱۵ میلی متر

لوله های پلیکا با سایز ۳۱۵ میلیمتر دارای ضخامتی برابر با ۶/۲ ، ۹/۲ ، ۱۵ میلی متر و وزنی برابر با ۴۹/۸ ، ۷۲/۹ ، ۱۱۵/۴ کیلوگرم در هر شاخه هستند. به این لوله ها هم لوله های پلیکا معمولی ، لوله پلیکا نیمه قوی و لوله پلیکا فشار قوی می گویند.

لوله های پلیکا با سایز ۴۰۰ میلی متر

لوله های پلیکا با سایز  ۴۰۰ میلی متر دارای ضخامتی برابر با ۷/۹ ، ۱۱/۷ ، ۱۹/۱ میلی متر و ضخامتی برابر با ۸۰ ، ۱۱۶/۵ ، ۱۸۶ کیلوگرم هستند. به این لوله ها به ترتیب لوله پلیکا معمولی ، لوله پلیکا نیمه قوی و لوله پلیکا فشار قوی میگویند.

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “اندازه و ضخامت لوله پلیکا چگونه است؟(بخش دوم)

دیدگاهتان را بنویسید