اخبار, پاشنده

چگونگی آبیاری یکنواخت در سیستم آبیاری بارانی

آبیاری یکنواخت

هدف از به کارگیری سیستم آبیاری بارانی بهبود راندمان مصرف آب می باشد. البته اگر طراحی شما بعد از یک طرح مناسب مدیریت خوبی نداشته باشد، نمیتواند اهداف شما را به عمل برساند و حتی ممکن است باعث کم شدن راندمان و کارآیی سیستم آبیاری شما شود. رساکالا در ادامه این مطلب به توضیح کامل نحوه نگهداری و بهره برداری سیستم برای شما عزیزان خواهد پرداخت.

یکنواخت بودن آبیاری

 یکنواخت بودن آبیاری به این معنی می باشد که مقدار یکسانی آب را به تمام قسمتهای زمین برسد.یکی از ویژگی های سیستم آبیاری بارانی نیز همین توزیع یکنواخت آب به قسمت های مختلف زمین می باشد و باید تمام مواردی که در رسیدن به آن دخالت دارند، مورد توجه قرار گیرند.البته به هیچ عنوان یکنواخت بودن آبیاری به طور کامل امکان پذیر نیست و عوامل زیادی مانند طراحی سیستم ، شرایط اقلیمی و ۰۰۰ ر آن دخالت دارد.

به همین دلیل ما در این مطلب به عواملی که تحت کنترل بهره بردار می باشد خواهیم پرداخت .

نقش آبپاش در یکنواختی آبیاری

یکی از قسمت های مهم در یک سیستم آبیاری بارانی، آبپاش ها هستند. دلیل مهم بودن آب پاش ها نیز وظیفه رساندن یکنواخت آب به قسمت های مختلف زمین است که به عهده آنها می باشد. یکی از عواملی که باهش کم شدن کاهش راندمان آبیاری یکنواخت در سطح زمین می شود، عواملی هستند که به آبپاش ها مربوط می شوند و این عوامل شمال موارد زیر می باشند:

سرعت چرخش آبپاش

فنرهای آبپاش اگر به خوبی کار کنند باعث سرعت چرخش مناسب در آبپاش می شوند. سرعت چرخش آبپاش ها از عوامل موثر در پروفیل پاشش و شدت پخش و در نهایت یکنواختی توزیع آب می باشد . برخورد نکردن به موقع قاشقک آبپاش به جریان خروجی آب سبب میشود که میزان آب توزیع شده در قطر خارجی محیط خیس شده آبپاش، بیشتر و یا کمتر شود. زمانی که قاشقک آبپاش به جریان خروجی آب برخورد می کند، آب از محیط خود خارج می شود و در محیط داخلی تر پاشیده می شوند. از طرف دیگر هرچقدر سرعت برخورد قاشقک آبپاش به آبپاش افزایش یابد، سرعت چرخش آبپاش نیز زیاد تر میشود. این امر نیز باعث خواهد شد که شدت بارش لحظه ای آب کام شود و بلعکس . برای تنظیم کردن سرعت چرخش آبپاش در روی برخی آبپاش ها جهت زیاد و یا کم شدن قدرت ، فنر گذاشته شه است و کشاورز باید سرعت چرخش آبپاش خود را با آن تنظیم کند. از عوامل دیگری که بر روی سرعت چرخش آبپاش تاثیر می گذارند می توان تغییرات فشار ، قطر نازل و فرسودگی فنر آبپاش را نام برد. به طور معمول باید سرعت آبپاش در بین یک الی یک و نیم دور در دقیقه باشد.

آبپاش آبیاری

قطر نازل آبپاش در یکنواختی آبیاری

افزاآبیارییش قطر نازل آبپاش نیز سبب زیاد شدن مقدار آبدهی و قطر خیس شده آبپاش میشود. واضح است که در این صورت قطر ذرات آب درشت تر می شود. لذا اثرات وزش باد بر روی یکنواختی توزیع نسبت به نازل تنگ تر کاهش می یابد. از طرف دیگر به علت زیاد بودن قطر ذرات آب، امکان کوبیدگی در خاک هم بیشتر می شود. با توجه به آنچه گفته شد، پیشنهاد میکنیم در زمان خاکاب و یا کشت گیاهان حساس تر، از نازلهایی تنگ تر با فشار سرویس بیشتر استفاده کنید. همچنین در زمان وزش باد و یا پس از سبز شدن محصول نیز از نازل های گشادتر استفاده کنید .

فشار نازل های آبپاش در آبیاری یکنواخت

کارخانه هایی که آبپاش تولید می کنند، برای هر نوع آبپاش یک حداقل فشار و یک حداکثر فشار کار در نظر می گیرند. اکثراً برای افزایش و بهبود آبپاش فشارهای میانی این دو حد مجاز (بین حداکثر فشار و حداقل فشار) برای آبپاش تأمین می شود. به همین دلیل در هنگام خرید آبپاش حتماً به کاتالوگ آن مراجعه کنید .

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید