اتصالات, اخبار, لوله

درباره لوله های اسپیرال چه می دانید؟(بخش دوم)

پلی اتیلن

اتصالات قابل قبول

استقامت جوش، مساوی و یا حتی زیاد تر از لوله به علت یکنواخت بودن جوش و لوله (جوش لب به لب شیوه رایج وصل کردن برای لوله های HDPE است.)
قبلیت اصلاح هر نوع عیب پیش از کارگذاری پایانی زیرا جوش می تواند در نقطه کارگذاری ترانشه انجام پذیرد.

حرکت هیدرولیکی

قابلیت متقل کردن مقادیری آب زیادتر در قیاس با لوله های از نوع دیگر با اندازه متشابه به علت افت در اثر از اصطکاک کم لوله HDPE.
به عبارت دیگر: برای یک دبی معیین می توان از لوله HDPE با اندازه کوچکتر بهره برد.

مزایای دیگر این لوله ها

 • قابلیت به کارگیری در دمای پایین
 • وزن کم و قابلیت انتقال آسان تر
 • هزینه کم حمل و نقل و نصب
 • سمی نبودن
 • استقامت در مقابل ضربه شدید

ویژگی های پلی اتیلن

پلی اتیلن گداخته در زمان خنک شدن کریستالیزه می شود و رشته های دراز موکولی آن در کریستالی های خیلی کوچک جا اشغال می کند. هر چقدر درازی رشته ها کوتاهتر و درجه انشعاب اندک تر باشد این امر قابل قبول تر صورت می گیرد. چنانچه ماده گداخته به صورت آهسته خنک شود کریستالیتها ساختمان بزرگی که گویچه موسوم است ایجاد می شود. بخش کریستالی، چگالی زیادتری در قیاس با بخش آمورف دارد و بنابراین مشخص کردن درجه کریستالیزاسیون ماده با توجه به غلظت آن ممکن است.

با بالا رفتن غلضت (زیاد شدن درجه کریستالیزاسیون) باعث میشود خاصیت های زیر بالا می رود :

 • درجه دمای ذوب کرستالی
 • تنیدن کششی در محل تسلیم
 • مدول، محکمی و دشواری
 • استقامت در مقابل حلال ها

و خاصیت های زیر کم می شود:

 • توانایی ضربه پذیری
 • شفاف بودن
 • استقامت در مقابل تنش ایجاد ترک محیطی ESCR

با بالا رفتن وزن مولکولی خاصیت هایی زیر بیشتر می شود :

 • توانایی ضربه پذیری
 • تنش کشیدنی در محل انقطاع
 • استقامت در مقابل تنش ایجاد ترک محیطی

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “درباره لوله های اسپیرال چه می دانید؟(بخش دوم)

دیدگاهتان را بنویسید