اتصالات, اخبار, لوله

درباره ی مواد اولیه پلی اتیلن چه می دانید؟

پلیمر

مواد اولیه

مواد اولیه پلی اتیلن به کاربرده شده در لوله و اتصال دهنده های پلی اتیلن از گوناگونی بسیاری بهرهمند است و حاوی استانداردهای متعددی است که چنانچه این استانداردها با بیشترین حساسیت اجرا شود فرآورده خروجی قادر است حاوی مزیت های گوناگونی لوله و اتصال دهنده های  پلی‌اتیلن باشد .تائیدیه‌هایی که درمورد تائید بودن کاربرد لوله و اتصال دهنده های پلی اتیلن پافشاری می کند جهت مثال در زیر آمده است که قادر است دید اولیه مثبتی جهت مصرف در لوله و اتصالات پلی اتیلن را در طرحهای اجرائی ایجاد نماید.

پلیمر

پلی اتیلن

شیمی ماکرومولکول‌ها (پلیمرها) جهت نخستین دفعه به وسیله ی بررسی ها و پژوهش هل پروفسور H.Staudinger در میان ۲ جنگ جهانی اول و دوم پا به میدان گذاشت و مثل مابقی ایده‌های جدید با نظرهای انتقادی شدید رو به رو شد که در حال حاضر هم از یاد برده شده‌اند به جز آنهایی که از آن پشتیبانی کردند و این دانش را به توسعه افتخار آمیز امروز رسانیدند. این علم به کارشناسان شیمی آلی این توانایی را داده است که قادر باشد تعداد خیلی جورواجور از پلیمرها را به وسیله ی سنتز بدست بیاورند.

اتیلن با فرمول H۲C = CH۲ زیادترین حجم را در ساخت اغلب ترکیب های پتروشیمی دارد. اتیلن کم وزن ترین الفین است، که گازی بی رنگ، قابل شعله ور شدن و با رایحه تا حدودی شیرین است. پلی اتیلن پلیمری است که از اتیلن ساخته می شود. اقسام بسیاری  از پلی اتیلن موجود است، تمایزها بیشتر از شاخه هایی که طبیعت ماده ها را دگرگون می کند دچار می شود. در وضعیت جامد، وجود شاخه ها و نقص ها سطح کریستالی شدن را کم می کند. رزین های پلی اتیلن با دامنه گسترده ای از خصوصیت های فیزیکی، موجب ساخت تعداد بسیاری از فرآورده ها می‌شود. 

تقسیم بندی بنیادین پلی اتیلن

▪ HDPE پلی اتیلن با دانسیته زیاد
▪ LDPE پلی اتیلن با دانسیته کم
▪ LLDPE پلی اتیلن کم وزن خطی
▪ VLDPE پلی اتیلن خیلی سبک
▪ COPOLYMERS کوپلیمرهای اتیلن-ونیل استر
▪ IONOMERS یونیمرها
▪ XLPE پلی اتیلن با اتصال دهنده های عرضی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید