اتصالات, اخبار, لوله

درباره ی فلج پلی اتیلن چه می دانید؟(بخش دوم)

اقسام فلنج

فلنج با سطح صاف :

در این گونه از فلنج ها سطح یک فلنج که بایستی در برابر سطح فلنج دیگر قرار گیرد صاف و هموار می باشد. به طور معمول فلنج های چدنی و یا فولادی که در فشارهای اندک استفاده می شوند از این گونه تولید می شوند.
فلنج

فلنج با سطح برجسته :

در این گونه فلنج ها روی فلنج که در برابر فلنج دیگر قرار می گیرد و بر روی آن لایی قرار داده میشود در قیاس با سطح کلی فلنج برآمده تر تولید می شود. برطبق استاندارد میزان برآمدگی در همه ی سایز ها جهت کلاس های ۱۵۰و ۳۰۰ معادل  ۱٫۶ mm و کلاس های بالاتر معادل ۶٫۴ mm می باشد.
در بخش برجستگی امکان دارد سطح تماما صیقلی (smooth finish) و یا حاوی شیار (serrated finish) باشد و این شیارها یا به شکل هم مرکز و یا حلزونی می باشد که شیوه ی تولید آن در استاندارد(mss-sp-6) معیین شده است (به طور معمول عمق شیارها ۰٫۴mm و فاصله آن از یکدیگر ۰٫۸ mm می باشد)

فلنج نر و ماده

صفحه این گونه فلنج ها که شکل جفت وجود دارد یکی حاوی برجستگی (به ارتفاع۶٫۴mm ) و دیگری تو رفتگی (به عمق۵ mm) می باشد.
فلنج با صفحه حاوی زبانه و شیاردار
این گونه فلنج هم به شکل جفت وجود دارد و مانند فلنج نر و ماده بوده با این فرق که ضخامت درونی زبانه و شیار تا سوراخ فلنج(مسیر جریان) ادامه ندارد و لذا لایی را برروی ضخامت درونی و بیرونی خود نگه می دارد و همین موجب میشود لایی از ساییدگی و فرسودگی درامان بماند. ساختار زبانه و شیار حداقل سطح لایی مدل مسطح را به وجود می آورد و لذا تحت فشار پیچ ها اندک ترین بار و حداکثر عملکرد اتصالی ممکن است جهت لائی های مسطح را خواهد داشت. دراین مدل اتصال مقدار برجستگی زبانه ۶٫۴mm و مقدار عمق شیار معادل ۵mm می باشد.

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “درباره ی فلج پلی اتیلن چه می دانید؟(بخش دوم)

دیدگاهتان را بنویسید