اتصالات, اخبار, تجهیزات ساختمان, لوله

واکنش لوله و اتصالات پوش فیت در برابر درجه حرارت

تاثیر میزان سرما و گرما بر لوله های پوش فیت

همان طور که می دانید لوله های پوش فیت از پلی پروپیلن ساخته شده اند و بر روی این ماده نیز میزان سرما و گرما بسیار تاثیرگذار است. ماده پلی پروپیلن دارای ضریب انبساطی برابر با ۱-°C4- 10×۱/۱ دارند. این ضریب انبساط نشان دهنده آن است که در برابر هر درجه دمایی تقریباً ۱۱ میلیمتر طول زیاد می شود.

استاندارد لوله و اتصال های پوش فیت و تغییرات دمایی

استاندارد لوله و اتصال های پوش فیت بر اساس استاندارد DIN19560 تولید می شوند. با در نظر گرفتن اینکه این لوله ها در دماهای گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرند بر اساس استاندارد گفته شده می توان از لوله و اتصال های پوش فیت در موقعیت هایی که درجه دمایی گوناگون وجود دارد، استفاده شود.

لوله پوش فیت

دماهای کاربرد لوله های پوش فیت و موارد استفاده از آنها

با در نظر گرفتن آنچه گفته شد لوله و اتصال های پوش فیت توانایی بکارگیری در لوله کشی، فاضلاب های صنعتی و معمولی در گستره دمایی ۱۵ الی ۲۰ سانتی گراد را دارند. همچنین این لوله ها و اتصال دهنده های آنها می توانند در آشپزخانه و ماشین ظرفشویی که آب مورد استفاده آن در حدود ۷۰درجه سانتی گراد است هم استفاده شوند و مساله ای را هم به وجود نیاورند. به طور کلی لوله های پوش فیت در مواردی که تغییرات دمایی وجود دارد بسیار مناسب است.

 لازم است که صاحبکار این مطلب را هم مد نظر قرار دهد که در بعضی موارد کاهش دما هم صورت میگیرد و در این صورت طول لوله پوش فیت کم می شود. در نتیجه وی باید بداند که چطور و تا چه حد از لوله های پوش فیت استفاده کند تا لوله کشی مورد نظر او صدمه نبیند و صدمات بیشتری را هم در پی نداشته باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید