اخبار, صنعت پلیمر

انواع پلیمر

تقسیم بندی پلیمرها

پلیمر ها را به شیوه های گوناگون تقسیم بندی می کنند. پلیمرها از لحاظ صنعتی به ۴ دسته اصلی پلاستیک ها، الیاف، لاستیک ها (الاستومرها)، پوشش ها و چسب ها طبقه بندی می شوند. همچنین ملاک های دیگری هم برای تقسیم بندی پلیمر ها وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

پلیمرهای طبیعی و پلیمرهای مصنوعی

الف) پلیمرهای طبیعی (Natural Polymers): تهیه این گونه پلیمرها با تغییر دادن و به عمل آوردن مواد طبیعی بزرگ مولکول مانند نشاسته، سلولوز، لاستیک طبیعی، کائوچو و … امکان پذیر است.
ب) پلیمرهای مصنوعی (Synthetic Polymers): تهیه این گونه پلیمرها با به هم آمیختن مواد پایه کوچک مولکول (مونومر) و تبدیل آنها به مواد بزرگ مولکول امکان پذیر است، پایه اصلی این مواد نفت، گاز طبیعی، زغال و … است و در ساختمان آنها کربن و هیدروژن به وفور یافت می شود.

پلیمر

ساختار پلیمر

الف) خطی (Linear)

ب) شاخه دار (Branched)

پ) شبکه ای (Cross-Linked)

آرایش یافتگی زنجیره ها

الف) بلوری (کریستالی): هرگاه زنجیره های پلیمر از حالت مذاب، سرد و یا از حالت محلول، تغلیظ شوند و به آرایش منظمی برسند به آن پلیمر، بلوری (کریستالی) گویند، البته باید گفت به علت طولانی بودن زنجیره ها امکان دستیابی به آرایش ۱۰۰% کریستالی وجود ندارد.

ب) بی شکل (آمورف): هرگاه زنجیره های پلیمری از حالت مذاب، سرد و یا از حالت محلول، تغلیظ شوند و نتوانند به آرایش منظمی برسند و به اصطلاح مانند کلاف کاموا شوند به آن پلیمر، بی شکل (آمورف) گویند.

  • مهم ترین خصوصیت این گونه پلیمرها این است که به علت عبور نور از بین زنجیره ها این پلیمرها شیشه ای و شفاف هستند. البته باید گفت که اغلب پلیمرها چیزی ما بین این دو با درصد بیشتر زنجیره های بی شکل (آمورف) هستند.
چیدمان مونومرها در زنجیره پلیمری

همو پلیمر: اگر تنها یک واحد تکرار شونده (مونومر) در مولکول پلیمر وجود داشته باشد، همو پلیمر گویند.

کو پلیمر: اگر بیشتر از یک نوع واحد تکرار شونده (مونومر) در مولکول پلیمر وجود داشته باشد، کو پلیمر گویند. کو پلیمرها نیز بسته به طرز قرار گرفتن مونومرها در طول زنجیره پلیمری به متناوب، اتفاقی ، دسته ای و یا پیوندی تقسیم می شوند.به ترتیب:

۱)    همو پلیمر (Homopolymer)

۲)    کوپلیمر متناوب (Alternating Copolymer)

۳)    کوپلیمر اتفاقی (Random Copolymer)

۴)    کوپلیمر دسته ای (Block Copolymer)

۵)    کوپلیمر پیوندی (Graft Copolymer)

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید