اتصالات, اخبار, پمپ

انواع پمپ های سیرکولاتور و کاربرد آن ها(بخش اول)

پمپ

نکات اصلی جهت برگزیدن اقسام پمپ های سیرکولاتور

به شکل کلی کلمه سیرکوله به معنای گردانیدن است و مقصود از پمپ سیرکولاتور پمپهایی هستند که مسئولیت به جریان انداختن یا گرداندن آب سرد یا گرم سیستم های تهویه مطبوع یا گرمایش مرکزی مجتمع را از محل تولید تا مکان های تبادل حرارت در دستگاه های سرمایش و گرمایش به عهده دارند. پمپهای سیرکولاتور به طور معمول در مجتمع های کوچک و متوسط با دور کمتر (و تا حدود ۱۴۵۰ دور در دقیقه) مورد بهره قرار می گیرند.
به عبارت دیگر بعد از فراهم کردن آب گرم در دیگ گرمایش مرکزی مجتمع و همین طور آب سرد در سیکل تبرید چیلر و سیستم سرمایش مجتمع، مسئولیت به جریان انداختن این آب گرم یا آب سرد در لوله ها از مکان موتورخانه تا مکان های تبادل گرماشی مثل رادیاتورها، فن کویل ها و کویل های هواساز به عهده پمپهای سیرکولاتور می باشد.
پمپهای سیرکولاتور آب سیستمهای سرمایش و گرمایش، در مجتمع های کوچک و متوسط به طور معمول حاوی اقسام خطی و زمینی و دور ۱۴۵۰ بوده و در قیاس با پمپ های متشابه آبرسانی حاوی نیروی الکتریکی کمتری می باشند. پمپهای خطی برروی لوله همراه با اتصال دنده ای یا فلنجی کارگزاری می شوند و پمپهای زمینی هم برروی شاسی متناسب و همسطح شده و برروی بولت های حاوی لرزه گیر لاستیکی کارگزاری می شوند.

اصولاً پمپهای سیرکولاتور تنها جهت گردش آب سیستم سرمایش و گرمایش در مدار این تجهیزات مورد بهره قرار می گیرند، لذا اصطلاحاً آب برروی پروانه آن ها سوار بوده و احتیاجی به دارا بودن قابلیت مکش آب از سطح های پایین تر (مثل پمپهای آبیاری و آبرسانی ) ندارند.

پمپ

خصوصیات

  1. برای گردش آب گرم در موتورخانه
  2. گردش آب گرم در سیستم های گرمایشی پکیج

مشخصه های اساسی در برگزیدن پمپ سیرکولاتور :

زمان برگزیدن پمپ سیرکولاتور مورد احتیاج پروژه به غیر از مشخص نمودن مدل پمپ خطی یا زمینی،احتساب دقیق مقدار دبی و هد پمپ، گونه ی اتصال دنده ای یا فلنجی، ضخامت دهانه ورودی و خروجی آب، دور و قدرت موتور، برند و نوع پمپ سیرکولاتور را هم برگزینید.
به شکل کلی با توزیع کیلو کالری هر قسمت از سیستم حرارتی بر عدد ۲۵۰۰ دبی (GPM) یا حجم آب در جریان همان مقطع از سیستم گرمایش (جهت احتساب ضخامت لوله ها و دبی پمپ سیرکولاتور مورد احتیاج) حاصل می شود. (گرمایش) Kcal/2500 = BTU/10000 = GPM
همینطور با توزیع کیلو کالری هر قسمت از سیستم سرمایش بر عدد ۱۲۵۰ دبی (GPM) یا میزان آب در جریان همان مقطع از سیستم سرمایش (جهت احتساب ضخامت لوله ها و دبی پمپ سیرکولاتور مورد احتیاج ) حاصل می شود. (سرمایش) Kcal / 1250 = BTU /5000 = GPM
یکی از اصلی ترین و مشخص کننده ترین عامل های در احتساب درست هد یا فشار مورد احتیاج پمپ سیرکولاتور، دقت به عوامل گردش ثقلی و طبیعی آب داخل لوله ها ی عمودی سیستم گرمایش و سرمایش مجتمع می باشد. به این معنی که فقط مسئولیت پمپهای سیرکولاتور که تنها در سیستمهای بسته سرمایش و گرمایش مورد بهره قرار می گیرند، جبران کم شدن فشار اصطکاکی گردش آب در طول لوله ها، اتصال دهنده ها، شیرآلات و کویلهای سیستم سرمایش و گرمایش مجتمع می باشد. لذا هد مورد احتیاج این پمپها به طور معمول از هد پمپ آب رسانی همان پروژه خیلی اندک تر بوده و این عمل موجب کم شدن موثر نیرو و قدرت موتور الکتروپمپ سیرکولاتور مورد احتیاج از پروژه می شود.

  • همین طور در صورت بهره بردن از شیوه ی طراحی لوله کشی برگشت معکوس (REVERSE) در ساختمان های متوسط و بزرگ، قابلیت دستیابی به اندک ترین نیرو و قدرت مورد احتیاج پمپ سیرکولاتور و همینطور متناسب ترین پخش یکنواخت جریان آب در لوله کشی سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان بهوسیله ی پمپ های سیرکولاتور مهیا می شود.
  • در زمان محاسبه هد پمپ برج های خنک کننده نیز با وجود باز بودن بخشی از مسیر آب ، بدلیل وجود جریان ثقلی برگشت آب به کندانسور، باید از همان روش محاسبه هد پمپ های سیرکولاتور استفاده نمود.

برای اطلاعات بیشتر به بخش دوم مراجعه کنید.

جهت مشاهده محصولات به صفحه اصلی مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید