اتصالات, اخبار, پمپ

انواع پمپ های سیرکولاتور و کاربرد آن ها(بخش دوم)

پمپ سیرکولاتور

نکته مهم

توجه: چنانچه از پمپ های سیرکولاتور با دور ۲۹۰۰ در ساختمان های کوچک و متوسط بهره می برید، صدای ارتعاش پمپ و گردش شدید آب داخل لوله ها باعث سلب آسایش ساکنین مجتمع خواهد شد.
در صورت عدم تامین فشار یا هد موردنیاز به وسیله ی پمپ سیرکولاتور، آب سرد یا گرم سیستم سرمایش یا گرمایش قادر به گذر از لوله ها و رسیدن به مکان رادیاتور، فن کویل یا مابقی دستگاه های سرمایش و گرمایش نخواهد بود و در صورت بسنده نبودن حجم یا دبی پمپ وابسطه، حجم آب مورد نیاز به ماشین نخواهد رسید و دستگاه سرمایش و گرمایش گفته شده با گنجایش اندک تر از نیروی حقیقی خود قادر به مهیا کردن سرمایش و گرمایش خواهد بود.

همینطور در صورت احتساب بیش از حد هد یا دبی پمپ سیرکولاتور احتمال سرریز آب از منبع انبساط باز سیستم گرمایش یا سرمایش در بام مجتمع وجود دارد.

با توجه به این که اغلب ساختمان های کشور حاوی مساحت کلی زیر بنای اندک تر از ۲۰۰۰ مترمربع است و مشخص نمودن گونه یا مدل پمپ جریان آب سیستم گرمایش آن ساختمان ها احتیاج به احتساب پیچیده ای ندارد.

پمپ

مکان نصب پمپ سیرکولاتور

پمپهای سیرکولاتور به طور معمول در جریان برگشت آب مدار سیستمهای سرمایش یا گرمایش نصب می شوند به معنی دیگر در سیستمهای گرمایش پیش از دیگ گرمایشی مرکزی و در سیستمهای سرمایش پیش از چیلر جای می گیرند، بطوری که خروجی آب پمپهای سیرکولاتور در سیستمهای حرارتی وارد دیگ شده و بعد در رادیاتورها و فن کویل ها پخش می شود و در سیستمهای سرمایش خروجی آب پمپ سیرکولاتور داخل اواپراتور چیلر گردیده و بعد به فن کویلها و کویل هواسازها داخل میشود.
به منظور برگشت آب گرم مصرفی به کار گرفته نشده در لوله کشی آب گرم مجتمع، نصب پمپ برگشت آب گرم پیش از منبع کویلی یا دو جداره برروی لوله برگشت آبگرم الزامی است.

پیشنهادات اجرایی کارگزاری پمپ سیرکولاتور

براساس استانداردهای پیشنهاد شده مهندسی تاسیسات، در مجتمع هایی که حاوی ۸ واحد یا بیشتر باشند مدنظر گرفتن پمپ سیرکولاتور “رزرو” با همان نیروی، هد و دبی پمپ اصلی ضروری است.
مناسب تر است با جداسازی کارکرد پمپ سیرکولاتور آب گرم سیستم گرمایش (یا سرمایش) مجتمع با مسیر جریان آب گرم تغذیه دیگ در منبع کویلی، جهت هر کدام از ۲ مسیر برای ستفاده ی مناسب تر در فصل های گوناگون سال پمپ سیرکولاتور جداگانه ای کارگزاری شود.
به شکل کلی دستور off- on کارکرد پمپهای سیرکولاتور به وسیله ی ترموستات جداری کارگزاری شده برروی لوله آب برگشت سیستم گرمایش (یا سرمایش) صورت می پذیرد.
کنترل دمای ترموستات جداری کارگزاری شده برروی خط لوله مکش پمپ سیرکولاتور، به طور معمول بایستی تقریباً ۵درجه سانتیگراد اندک تر از دمای مشخص شده ترموستات مستغرق دیگ آب گرم موتورخانه مجتمع باشد.
کارگزاری صافی  در لوله مکش تمامی پمپها و کارگزاری لرزه گیر در لوله ورودی و خروجی پمپهای سیرکولاتور زمینی الزامی است.

جهت مشاهده محصولات به صفحه اصلی مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید