اتصالات, اخبار, پمپ

توربو پمپ(بخش اول)

پمپ آب خانگی

پمپ سانتریفوژ

توربو پمپ نوعی پمپ ملخی شامل دو قطعه اصلی است: یک پمپ روتودینامیک و یک توربین گاز محرک که معمولاً هر دو بر روی یک شافت نصب می شوند و یا گاهی به وسیله  چرخ دنده  با هم درگیر می شوند.هدف از توربوپمپ تولید یک سیال با فشار بالا برای تغذیه محفظه احتراق و یا استفاده دیگر است.

پمپ

توربو پمپ ها اصلی ترین دسته از پمپ های دینامیکی هستند. توربو پمپ ها ماشین هایی هستند که با دریافت انرژی مکانیکی و به وجود آوردن حرکت چرخشی تولید انرژی هیدرولیکی نموده، انرژی پتانسیل و جنبشی سیال عبوری را افزایش می دهند. در این پمپ ها پروانه عامل انتقال انرژی مکانیکی محور به سیال می باشد. با توجه به پیشرفت تکنولوژی ساخت این پمپ ها، کاربرد آن ها در صنعت فراگیر شده به نحوی که اغلب جایگزین پمپ های رفت و برگشتی شده اند. توربو پمپ ها را می توان بر اساس نوع حرکت سیال در داخل آن به سه دسته تقسیم بندی کرد:

پمپ های شعاعی (سانتیریفوژ کامل) Radial

در این پمپ ها سیال در جهت محور وارد پروانه شده و در جهت عمود بر محور از پروانه خارج می شود. موارد استفاده این پمپ ها دبی های کم و هد زیاد می باشد.

پمپ های مخلوط (نیمه سانتریفوژ) Mixed

در این پمپ ها سیال در جهت محور وارد پروانه شده و به طور مورب نسبت به محور از آن خارج می شود . موارد استفاده این پمپ ها در دبی و هدهای متوسط می باشد.

پمپ های محوری Axial

در این پمپ ها سیال در جهت محور وارد پروانه شده و در امتداد آن نیز خارج می شود . موارد استفاده این پمپ ها در دبی های زیاد و هد کم می باشد.

اجزاء اصلی توربو پمپ ها:

توربو پمپ ها دارای سه جزء اصلی می باشند. این اجزاء تشکیل شده از هدایت کننده، پروانه یا چرخ و کاهش دهنده یا جمع کننده است.

برای اطلاعات بیشتر به بخش دوم مراجعه کنید.

جهت مشاهده محصولات به صفحه اصلی مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید