اتصالات, اخبار, پمپ

توربو پمپ(بخش دوم)

پمپ

کنترل کننده

همان گونه که از اسم این قطعه معلوم است، کار این جزء کنترل مایع به درون این پمپ ( پروانه) است به شیوه ای که مایع به شکل مماس بر پره های پروانه داخل آن شود. در غیر این صورت اصابت مایع با پره ها با زاویه متمایز موجب به وجود آوردن گردابه در مایع و کم شدن موضعی می گردد. تصویر٢-٢ یک توربو پمپ و قطعات آن را نشان می دهد کنترل کننده در این پمپ بخشی از پوسته است.

پمپ

روانه با چرخ

این قطعه اصلی ترین بخش پمپ است که متحرک بوده و کار اصلی آن منتقل کردن نیروی مکانیکی روتور به شکل جنبشی و پتانسیل به مایع است. مایع از مرکز پروانه داخل آن شده با درنظر گرفتن به نیروی گریز از مرکزی که از سمت پروانه به آن اعمال می گردد به خارج پرتاب می شود. همان گونه که در تصویر٢-٢ معلوم است پروانه بر روی محور پمپ جاسازی شده و به همراه آن می چرخد.

کم کننده یا جمع کننده

این بخش در خروجی پمپ و پس از پروانه قرار دارد. وظیفه ی آن به غیر از جمع کردن و کنترل مایع به خارج، تبدیل مایع خروجی از پروانه به فشار می باشد .چه بسا این وظیفه به غیر از جمع کردن مایع و کنترل آن به خارج می باشد . در تصویر٢-٣ جمع کننده در پوسته پمپ و دقیقاً گرداگرد پروانه قرار دارد، به طوری که مایع بعد از بیرون رفتن از پروانه نیاز است از این مجرای واگرا رد شود، بعد به لوله خروجی کنترل شود .با درنظر به قانون برنولی و از آن جا که سرعت مایع درحین گذر از این گذرگاه که به حلزون معروف است، کم شدن فشار آن افزونی خواهد یافت .تصویر٢-٣ به روشنی قطعات جمع کننده را که به شکل حلزون می باشد نشان می دهد. در برخی از پمپها به جای حلزون از دیفیوزر بهره برده می شود. مایع بعد از خارج شدن از پروانه از دیفیوزر رد می شود و نیروی جنبشی آن به انرژی پتانسیل تبدیل می گردد.

پمپ

جهت مشاهده محصولات به صفحه اصلی مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید