اتصالات, اخبار, لوله

عمر مفید لوله پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن

تاثیر مواد اولیه پلی اتیلن و دیگر عوامل اثر گذار بر طول عمر لوله پلی اتیلن

سه عامل اصلی مواد اولیه پلی اتیلن، شرایط محیطی و تنش بر عمر سامانه‌ها تاثیر می گذارد. عامل اول مربوط به پتروشیمی و دو عامل دیگر به محیط اجرا مربوط می شود.

اگر پتروشیمی در تولید گرانول پلی اتیلن تعهد لازم نداشته باشد مواد با کیفیت خوب تولید نمی کند. از طرفی طراح بر حسب PE100 خود رنگ طراحی می کند اما مواد پلی اتیلن پتروشیمی کیفیت لازم را ندارد. پس عمر لوله پلی اتیلن کم می شود و بین تولید کننده، طراح و مالک زیر ساختار و مصرف کننده (درایران هر دو عنوان کارفرماست) اعاده حق ایجاد می شود و هیچ کدام مشکل بوجود آمده را نمی پذیرد. در نتیجه مواد اولیه نقش مهمی ایفا می کند.

پلی اتیلن

عوامل مواد اولیه:

نوع رزین – افزودنی (میزان و یکنواخت اضافه شدن آن) – تقویت کننده (مثل پلی اتیلن تقویت شده با الیاف شیشه که در ایران نیست)

روند تولید:

این بخش از تولید به ماشین آلات و مهارت پرسنل فنی نیز وابستگی بسیاری دارد.

  • عامل محیطی : کاربرد لوله پلی اتیلن ( لوله آب یا فاضلاب و حتی برای چه نوع مصرفی آب صنعتی و یا ..)

  • پرتو فرابنفش : کاربردهای خاص (امواج رادیواکتیو – امواج مغناطیسی) – اثرات میکروبیولوژی

  • عامل تنشی : دما (در استاندارد عمر لوله پلی اتیلن با فرض دمای ۲۰ درجه ۵۰ سال تعیین شده است. در جایی که دما ۲۰ درجه نیست عمر لوله پلی اتیلن متمایز خواهد بود. مقصود از دما دمای سیال است نه محیط. اگر لوله پلی اتیلن روی زمین باشد دمای سیال با محیط یکی است اما اگر زیر، زمین باشد دمای سیال کمتر از محیط است)

  • تغییرات دمایی : (درلوله فاضلاب نوسانات دمایی داریم ولی در لوله های آب نداریم که این نوسان دمایی باعث فرسوده شدن لوله می شود)

  • بار استاتیک : یا بار مرده (لوله‌ای که در زیر خاک قرار دارد به اندازه وزن خاک به آن فشار وارد می شود اما لوله تحت فشار سیال هم باشد، این دو فشار تا حدودی اثر هم را خنثی می کنند در غیر اینصورت لوله صدمه می بیند) 

  • باردینامیکی : یا بار ترافیکی (اگر لوله از مسیری رد شود که ماشین تردد می کند فشار وارده بر آن بیشتر خواهد بود، تحمل این فشار برای لوله های فاضلابی که فشار سیال ندارد معضل خواهد بود)

  • شکاف و خراش

  • جوشها 🙁 عمده اتصال‌ها جوش لب به لب است. اگر دما از حدی بیشتر شود بر روی عمر لوله تاثیر خواهد گذاشت و سیستم در محل جوش دچار مشکل خواهد شد)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید