اتصالات, اخبار, لوله

هدف از استاندارد کردن

با توجه به گسترش روز افزون استاندارد و پیشرفت های عظیمی که در این زمینه طی سال های اخیر حاصل شده است بر شمردن اهداف استاندارد احتیاج به بررسی بیشتری دارد. در این خصوص کمیته ثابت بررسی اصول استاندارد کردن ( استاکو ) وابسته به شورای سازمان بین المللی استاندارد اهداف اساسی استاندارد کردن را چنین تشریح کرده است :

استاندارد

اهداف استاندارد کردن:

هداف استاندارد براساس نظر کمیته استاکو: STACO) ( committee on standardization principal )

۱- اقتصاد جامع (صرفه جویی در مصرف منابع)
۲- حمایت از مصرف کننده
۳- حفظ ایمنی و بهداشت محیط زیست
۴- ایجاد ارتباط بهتر

اقتصاد جامع

از برترین جنبه های استاندارد می توان به اصول کاهش انواع و تعویض پذیری اشاره کرد . مانند ( روند تولید پوشاک و شمش ها و پروفیل های فلزی در ابعاد تعیین شده )
تعویض پذیری قطعات از ضایعات کاسته و و سادگی مونتاژ و سرانجام افزایش تولید را در بر خواهد گرفت .در بعضی مواقع نیازی ندارد که اجزاء تشکیل دهنده یک کالا از هر جهت با مدل دیگر یکی باشد بساکه کافی است کل فرآورده از نظر ابعاد توانایی تعویض پذیری را داشته باشد .
نکته اصلی دیگر این است که استانداردها می توانند به عنوان منابع اطلاعاتی بسیار مفید و پیشرفته در خدمت سازمان ها ، مراکز علمی و تحقیقاتی قرارگیرند و از این رو صرفه جویی های فراوانی را در مصرف مواد، انرژی، انتخاب مواد، به دست آوردن اطلاعات ،روش های آزمون، هزینه های گونانون و زمان باعث شوند.

پشتیبانی از مصرف کننده

با فزونی کیفیت کالا بر اثر به کارگیری استانداردهای متعدد در رابطه با ویژگی ها، قوانین ساخت و آزمون میزان بهره وری تاحد بسیار زیادی افزایش یافته است. و ضایعات صنایع با بودن این استانداردها کاملا کم می شود.
به ویژه با تدوین استاندارد های مدیریت سیستم و استاندارد های اختصاصی صنایع متعدد ازجمله مواد غذایی و خودرو و …

حفظ ایمنی، بهداشت و محیط زیست

در این زمینه نیز استانداردهایی از قبیل استاندارد های آیین کار و زیست محیطی تدوین شده است که می توانند از پیدایش حوادث مختلف پیشگیری و ضرورت توجه به مسایل بهداشتی کشورها را در تدوین استاندارد ها لحاظ نماید.

ایجاد ارتباط بهتر

مبادله افکار و ایجاد ارتباط در بین طرفین ذینفع یکی از وظایف بنیادین استانداردها می باشد. در واقع استاندارد در سطح ملی، منطقه ای و یا بین المللی آن به عنوان یک زبان مشترک جهت برقراری ارتباط محسوب می شود. و این مسئله میتواند به روش های متعددی با ارائه یک سری ویژگی ها، کدها و علایم، واژه ها و اصطلاحات و آیین کار و نظایر آن انجام شود که در ایجاد ارتباط بهتر برای طرفین ذی نفع بسیار اثربخش است.

مزایای استاندارد

– به کارگیری قوانین بنیادی در فرآیندهای ساخت
– کنترل بهتر فرایند، مواد و نیروی کار
– پیشگیری از ضایعات مواد و انرژی
– افزونی سرعت تولید
– افت ذخیره سازی در مورد مواد اولیه و محصولات
– کاهش انواع (صرفه جویی های کلی )
– موفقیت در امر فروش و سود پدهی
– آسانی برقراری ارتباط (عقد قرارداد، سفارش، شکایات)

مزایای استاندارد از نظر مصرف کننده

– اطمینان از کیفیت محصول (عدم اتلاف سرمایه و زمان)
– توانایی تعویض پذیری
– آسانی برقراری ارتباط

مزایای استاندارد از نظر متخصصین

– به کارگیری روش ها و مواد پذیرفته شده برای آسانی و سرعت در طراحی ، انتخاب و…
– سهولت بهبود و وسعت محصولات و فرآیند ها
– افزونی اطلاعات و دانش فنی در رابطه با خواص، امکانات و کاربرد مواد
– راهنمایی به دلیل تنظیم تحقیقات و برنامه های توسعه

مزایای استاندارد از لحاظ تجارت

– به کمینه رساندن تاخیر، مکاتبات و مذاکرات دراثر تعیین مشخصات سفارشات ناقص یا غیر دقیق
– وجود اصول عملی و کاربردی برای تقبل یا مرجوع نمودن کالا و بررسی شکایات و اعتراضات مرتبط به قراردادها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید