اتصالات, اخبار, صنعت پلیمر, لوله

قیمت پلی اتیلن

پلی اتیلن تک جداره

پلی اتیلن از انواع پلیمرهای گرمانرم می‌باشد بدین معنا که این ماده با رسیدن به نقطه ذوب خود به حالت مایع و با رسیدن به نقطه انجماد به حالت جامد تبدیل می‌شود. پلی اتیلن سنتز شیمیایی اتیلن است که معمولا از ترکیب نفت خام و گازهای طبیعی به وجود می‌آید. برخی از نام های غیر رسمی آن polythene یا polyethylyne  می‌باشد، علاوه بر این به اختصار PE نیز نامیده می‌شود. پلی اتیلن  اکثرا در جهت ساخت ترکیبات پلاستیکی استفاده می‌شود تا به صورت خالص مورد استفاده قرار گیرد.

 

پلی اتیلن

قیمت پلی اتیلن

 گرید                                                                وضعیت                   قیمت                   تغییر                                    زمان

۳۸۴۰

اراک
موجود ۶۲۱۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۵۰۳۰sa

پتروشیمی تبریز
موجود ۶۴۵۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۶۲۱۰۷

پتروشیمی لرستان
موجود ۵۸۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۵۴B04

پتروشیمی لرستان
موجود ۵۸۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۲۲۵۰۱AA

پتروشیمی جم
موجود ۵۶۶۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۱۵۵۱

پتروشیمی تخت جمشید
موجود ۷۶۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۱۵۵۱

پتروشیمی تخت جمشید
کف ۷۵۸۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۰۰۷۵

پتروشیمی بندرامام
موجود ۶۴۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۰۲۰

پتروشیمی بندرامام
موجود ۵۹۰۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
F7000

پتروشیمی مهر
موجود ۶۴۰۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
F7000

پتروشیمی ایلام
موجود ۶۳۶۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۲۴۲۰D

پتروشیمی امیرکبیر
موجود ۵۸۰۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۴ هفته پیش
۲۴۲۰H

پتروشیمی امیرکبیر
موجود ۵۸۲۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۲۴۲۰K

پتروشیمی امیرکبیر
موجود ۵۸۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۲۱۰۲

پتروشیمی لاله
موجود ۵۸۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۱۹۰

پتروشیمی آریا ساسول
موجود ۵۹۲۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۲۰۹AA

پتروشیمی امیرکبیر
موجود ۵۸۵۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۲۰۹AA

پتروشیمی شازند
موجود ۵۷۵۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
HI500

پتروشیمی بندرامام
موجود ۵۴۵۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۵۲۵۱۸

پتروشیمی جم
موجود ۵۵۵۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۵۲۱۸

پتروشیمی جم
موجود ۸۰۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۵۶۲۰

پتروشیمی شازند
موجود ۱۲۰۰۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۶۰۵۰۷

پتروشیمی جم
ناموجود ۴۷۸۰ ۰ (۰%) ۵ ماه پیش
۰۰۳۵

پتروشیمی بندرامام
موجود ۶۳۰۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۲۱۰۰

پتروشیمی لاله
موجود ۶۶۰۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
EX5

پتروشیمی جم
موجود ۶۳۹۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
EX5

پتروشیمی مارون
موجود ۶۳۸۰
۰ (۰%)
پلیمر کرمانشاه
موجود ۶۳۸۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۳۸۴۰

پتروشیمی تبریز
موجود ۶۲۱۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۱۵۴۰

پتروشیمی تبریز
موجود ۷۸۵۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۷۲۴۰

پتروشیمی تبریز
موجود ۹۱۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۵۱۱۰

پتروشیمی آریا ساسول
موجود ۶۳۵۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
BL3

پتروشیمی مارون
موجود ۶۸۰۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
BL3

پتروشیمی جم
موجود ۶۶۰۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
BL3 باختر

پلیمر کرمانشاه
موجود ۶۳۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
EX3

پتروشیمی شازند
موجود ۷۵۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
EX3

پتروشیمی امیرکبیر
موجود ۷۵۲۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
EX3

پتروشیمی امیرکبیر
کف ۷۵۰۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۸۲۵

پتروشیمی تندگویان
موجود ۶۹۰۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۸۲۵

پتروشیمی تندگویان
کف ۶۸۱۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۷۸۱

پتروشیمی تندگویان
موجود ۶۸۶۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۷۸۱

پتروشیمی تندگویان
کف ۶۷۷۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۷۸۵

پتروشیمی تندگویان
موجود ۶۸۵۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۷۸۵

پتروشیمی تندگویان
کف ۶۷۶۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۸۲۱

پتروشیمی تندگویان
موجود ۷۰۰۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۸۲۱

پتروشیمی تندگویان
کف ۶۹۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
TEXPET

کره
ناموجود ۴۸۷۰ ۰ (۰%) ۷ ماه پیش
KOHAP

کره
ناموجود ۴۸۷۰ ۰ (۰%) ۷ ماه پیش
P100

پتروشیمی مارون
موجود ۷۵۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
P100

پتروشیمی مارون
کف ۷۵۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
P80

پتروشیمی جم
موجود ۷۴۲۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۲۲۰۰

پتروشیمی ایلام
موجود ۶۴۰۰ ۰ (۰%) ۴ هفته پیش
۱۹۲۲

پتروشیمی لاله
موجود ۵۹۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش

قیمت پلی پروپیلن

         گرید            وضعیت     قیمت       تغییر            زمان

RP345

پتروشیمی جم
موجود      ۷۰۰۰    ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
z30s

اراک
موجود ۶۵۱۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
V30S

پتروشیمی مارون
موجود ۷۵۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
RP340R

اراک
موجود ۶۸۸۰ ۰ (۰%) ۳ هفته پیش
۵۱۰L

نوید زرشیمی
ناموجود ۵۲۵۰ ۰ (۰%) ۴ ماه پیش
۵۱۰L

پتروشیمی جم
موجود ۶۷۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
RP340R

پتروشیمی جم
موجود ۹۵۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
EP440L

پلی پروپیلن جم
موجود ۶۸۵۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
EP440G

پلی پروپیلن جم
موجود ۶۶۵۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۵۵۲R

اراک
موجود ۶۵۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۵۵۲R

پتروشیمی جم
موجود ۶۵۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
C30S

پتروشیمی مارون
موجود ۶۷۰۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
Z30S

پتروشیمی مارون
موجود ۶۵۵۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
Z30G

پتروشیمی مارون
ناموجود ۶۴۸۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
R40 مارون

پتروشیمی مارون
موجود ۶۹۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۳۳۲C

نوید زرشیمی
موجود ۸۵۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۵۴۸R

پلی پروپیلن جم
موجود ۷۲۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
۵۵۰J

پلی پروپیلن جم
موجود ۷۵۰۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
ZR230C

پتروشیمی مارون
موجود ۶۶۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
MR230C

پتروشیمی مارون
موجود ۶۶۰۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش

قیمت پی وی سی

           گرید             وضعیت   قیمت     تغییر          زمان

S65

پتروشیمی اروند
موجود    ۴۷۰۰   ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
S65

پتروشیمی اروند
کف ۴۶۰۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
S65

پتروشیمی غدیر
موجود ۴۷۲۰ ۰٫۰۰ (۰%) ۲ هفته پیش
S65

پتروشیمی غدیر
کف ۴۶۲۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
S65

پتروشیمی بندرامام
موجود ۴۷۸۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش
S65

پتروشیمی بندرامام
کف ۴۶۸۰ ۰ (۰%) ۲ هفته پیش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید