اتصالات, اخبار, دسته‌بندی نشده, لوله

تست فشار لوله های پلی اتیلن

به دلیل بررسی استحکام لوله پلی اتیلن در مقابل فشارهای هیدرواستاتیکی، تست فوق انجام می پذیرد. در این تست نمونه های لوله پس از غوطه ور شدن در حوضچه آب با توجه به اندازه لوله و نوع مواد اولیه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰۰ ساعت و یا ۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۶۵ ساعت و یا ۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰۰۰ ساعت، تحت فشار درونی ثابتی قرار داده می‌شوند. وجود هر نوع نقص در نمونه ها (ترکیدگی، بادکردگی، تورم موضعی، نشتی و ترک های مویی) به معنای رد شدن و غیرقابل قبول بودن محصول است.

پلی اتیلن

تست فشار ترکیدگی لوله پلی اتیلن

در این تست نمونه های لوله در حوضچه ای با دمای ثابت ۲۳ درجه سانتیگراد شناور شده آنگاه تحت اثر فشار درونی افزایش دهنده قرار می گیرد، به صورتی که در طی زمان ۶۰ الی ۷۰ ثانیه، دستخوش تورم و بعد از آن ترکیدگی شود. لوله‌ای که با مواد مرغوب و فرآیند درست تولید شده باشد دچار تغییر شکل پلاستیکی شده و باد می کند و بعد به شکل نوک منقاری دچار ترکیدگی می شود، در این وضع مقطع شکست عمود بر محور طولی لوله است. لوله ای که بدون بادکردگی دستخوش ترکیدگی و یا شکاف طولی گردد غیر قابل استفاده است.

نکاتی در خصوص تست فشار لوله های پلی اتیلن

هدف از این تست اندازه گیری قدرت لوله ها در مقابل فشار داخلی ثابت در دمای مشخص است. این تست در شرایط زیر انجام می شود:

آب بعنوان سیال مرجع در درون لوله ها
آب، هوا و یا یک مایع مسجل بعنوان محیط اطراف لوله ها
این روش می تواند جهت تست های کوتاه مدت و یا بلند مدت در دماهای متفاوت بکار رود.

تست نوع ترکیدگی ( تست کوتاه مدت ):

این تست یک نوع نظارت است که به دلیل تعیین نوع رفتار لوله های پلی اتیلن انجام می شود. با انجام این تست نوع رفتار نمونه هنگامیکه در کوتاه مدت تحت فشار هیدرواستاتیک قرار می گیرد تعیین می شود. در این تست لوله در درون حوضچه ای با دمای ثابت شناور شده، تحت تاثیر فشار درونی افزاینده قرارمی گیرد، به صورتی که در طی زمان ۶۰ الی ۷۰ ثانیه لوله دستخوش تورم و بعد ترکیدگی می شود. درصورتی سرانجام تست قابل قبول است که رفتار لوله از نوع چقرمه باشد. لوله ای که بدون بادکردگی دستخوش ترکیدگی شود و یا شکاف طولی در آن ایجاد گردد، غیر قابل استفاده است.

تست فشار هیدرواستاتیکی ( تست بلند مدت ):

از جمله تست های بلند مدت می باشد که به نحوی طول عمر لوله را در زمان کم تر از طول عمر متداول آن شبیه سازی می کند. در این تست نمونه های لوله در حوضچه آب در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰۰ ساعت و یا ۸۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۶۵ ساعت تحت فشار درونی ثابتی قرار داده می شوند که با توجه به اندازه لوله و جنس ماده اولیه آن تعیین می شود. بعد از طی زمان مشخص شده نمونه ها نباید دستخوش ترکیدگی، بادکردگی، نشتی و یا هرگونه نقص گردند.

دستگاه جهت انجام تست:

دستگاه تست فشار هیدرواستاتیک که بتواند فشار مورد نیاز را بتدریج و بطور مناسب اعمال کرده و آن را در طول زمان تست با حداکثر نوسان ۲+ درصد و ۱- درصد از فشار مشخص شده ثابت نگه دارد به همراه مخزن که در آن آب یا مایع دیگر که در دمای تعیین شده نگهداری می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید