اتصالات, اخبار, تجهیزات ساختمان, لوله

لوله های کاروگیت تحت چه آزمون هایی قرار می گیرند؟

تست لوله کاروگیت

لوله های کاروگیت

لوله های کاروگیتی جهت انتقال فاضلاب بکاربرده می شود و دارای مشخصاتی مانند مقاومت بالا در مقابل اسیدها و بازها است. لوله های کاروگیتی در نوع استیل آن هم وجود دارد اما به دلیل مزایای بیشتر پلی اتیلن این ماده اغلب برای ساخت لوله های کاروگیتی بکاربرده می شود.

لوله های کاروگیتی برعکس سطح بیرونی خود، دارای سطح داخلی صافی هستند که سبب عبور بهتر سیالات می شود. سطح بیرونی آنها نیز کنگره ای شکل است که باعث می شود این لوله ها بتوانند فشارهای وارده را آسان تر تحمل کنند.

برای اطمینان از این مشخصات تست لوله های کاروگیتی بسیار حائز اهمیت است و بایستی مثل لوله های دیگر آخر کار آزمون های مرتبط روی آنها صورت گیرد.

تست آببندی لوله های کاروگیت

نخستین آزمونی که بر روی لوله های کاروگیتی صورت می گیرد تست آببندی جوش در لوله ها است. در این آزمون لوله پس از اینکه جوش روی آن انجام می شود در این آزمون قرار داده می شود. این آزمون به این صورت است که لوله جوش داده شده در شرایط فشار و کشش قرار داده می شود. در این شرایط اگر در نقاط جوش لوله، اتصالات باز شوند نشان دهنده این است که لوله به اندازه مورد نیاز محکم نیست.

اما اگر لوله صدمه ای نبیند نشان دهنده این امر است که آزمون را به خوبی پشت سر گذاشته است و بایستی آزمون بعدی روی آن انجام شود.

آزمون لوله کاروگیت

آزمون مقاومت در مقابل حرارت لوله های کاروگیت

این آزمون به این صورت است که در آن موادی مثل نیتروژن با لوله به دمای بالای ۲۰۰C رسانده میشوند و بعد از آن شرایط قرار می گیرند. اگر لوله قبل از زمان تعیین شده ای صدمه ببیند و پایدار نماند نتیجه این آزمون منفی خواهد بود.

آزمون میزان انعطاف لوله های کاروگیت

این آزمون برای مشخص کردن مقدار کششی است که آن لوله می تواند تحمل کند. در این آزمون لوله تحت کشش قرار می گیرد و در این شرایط نباید دفرمه شود و شکل آن تغییر یابد. تست انعطاف پذیری لوله کاروگیت برای تعیین میزان تحمل کشش انجام شده و بعد از کشش مشخص نباید از فرم اصلی خود خارج گردد.

لوله های کاروگیت تحت آزمون های دیگری هم قرار گرفته می شود و باید در هنگام خرید این لوله به آزمونهایی که روی لوله انجام شده است توجه شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید