اتصالات, اخبار, لوله

تاریخچه انواع جوشکاری و مشکلات آنها(بخش اول)

تاریخچه جوشکاری

تاریخچه جوشکاری مقاومتی

اولین مرتبه ای که بشر از جوشکاری استفاده کرد هنگامی بود که توانست یک سلاح آهنگری را بسازد. برای ساخت این سلاح انشان قطعه ای فلزی را به صورت سرد و یا گداخته بر روی هم دیگر قرار داد و به وسیله کوبیدن آنها به هم، آنها را به هم وصل کرد. پس از آن نیز یک دانشمند به اسم ژول جوشکاری مقاومتی را کشف کرد و سپس الیهو تامسون به جوشکاری مقاومتی پر و بال داد و آن را محقق کرد. در حال حاضر از جوشکاری مقاومتی برای تولید لوله های درزدار کاربرد دارد.

تاریخچه جوشکاری قوس الکتریکی

قوس الکتریکی نیز در سال ۱۸۰۲ به وسیله یک دانشمند روسی به نام واسیلی ولادیمیروویچ پتروف اتفاق افتاد.

سپس در سال ۱۸۸۱ یک نفر به اسم موسیان از قوس کربنی برای ذوب کردن فلزات استفاده کرد.

پس از آن هم در حدود پنج سال بعد(۱۸۸۶) دانشمند روسی به اسم برناندوز روشی را کشف کرد که به وسیله آن توانست تا یک قطعه فلزی را به وسیله الکترود ذغالی به شکل موضعی با به وجود آوردن قوس الکتریکی مابین قطعه فلز و الکترود به ذوب کند. برای انجام دادن این کار دو قطعه فلزی را با فاصله مشخصی از هم قرار می دهند و به وسیله قوس و حرکت دادن الکترود ذغال در شکاف موجود بین قطعه ها و همچنین وارد کردن همزمان یک میله فلزی در درون قوس الکتریکی حمام مذاب تشکیل می شود که این عمل سبب پر شدن شکاف پس از منجمد شدن می شود و دو قطعه را به هم متصل می کند.

جوشکاری

جوشکاری به وسیله الکترود ذوب شونده

بعد از آن نیز در ۱۸۹۱ یک دانشمندی روسی به اسم اسلاویانوف موفق به کشف روش الکترود ذوب شونده شد. در روش الکترود ذوب شونده، الکترود فلزی را به جای الکترود ذغالی قرار می دهند. در این روش الکترود فلزی ضمن به وجود آوردن قوس وظیفه فلز پر کننده را هم دارد.

برای خواندن ادامه این مطلب به بخش دوم مراجعه کنید( بر روی کلمه “بخش دوم” کلیک کنید).

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید