لوله

بررسی انواع لوله‏ های پلاستیکی(بخش سوم)

توانایی اشتغال لوله‏ های پلاستیکی اغلب از پلیمرها ساخته می‏شوند و ترکیبات آلی دیگری نیز به همراه دارند و لذا قابل اشتعال می‏باشند. الب...

ادامه مطلب