هوش مصنوعی

سرمایه گذاری از طریق Google Ventures

اکسیوس به رپرتاژ اکسیوس، GV که قبل از این به اسم Google Ventures معرفی می‌شد، از ماشین مبنی بر هوش مصنوعی به‌ صورت روشی جهت تصمیم گیری...

ادامه مطلب