آبیاری

سیستمهای آبیاری تحت فشار(بخش دوم)

مزایای آبیاری قطره ای : آبیاری قطره ای راحت ترین شیوه ی آب دادن به هر گیاه مثل درختان و تاکهاست و کمبود رطوبت خاک را قبل از پیداش مکش ...

ادامه مطلب