دکوراسیون

دکوراسیون اسپانیایی را به خانه تان بیاورید(بخش اول)

در طی تاریخ طولانی اسپانیا، داستانهای مختلفی برای تشریح معنی رنگها در این پرچم آمده است. یکی از داستانها چنین می گوید که رنگهای قرمز و ...

ادامه مطلب

از بین بردن بی حالی رنگ خنثی در دکوراسیون

رنگ های خنثی زمانی بود که دکوراسیون تمام خانه ها کرم و قهوه ای بود اما جدیدا دکوراسیون اغلب خانه ها به سمت مدرن گرایی و استفاده از رنگ...

ادامه مطلب