پلی اتیلن

مقایسه لوله پلی اتیلن با لوله فولادی(بخش دوم)

خزش و استقامت کششی زمانیکه لوله های پلیمری تحت فشار بارهای بیرونی و درونی قرار می گیرند، بعد از مدتی ویژگی های مکانیکی آنها دگرگونی شک...

ادامه مطلب