پلی اتیلن

منتقل کردن گاز با لوله های پلی اتیلن(بخش اول)

انتقال گاز استفاده از شیوه های نوین، مثل بهره گیری از ماده های پلیمری، از چند دهه پیش در صنعت گاز کشور‌ های پیشرفته مورد توجه قرار گرف...

ادامه مطلب

پلی اتیلن

روش های شناسایی انواع پلی اتیلن ها

راه های شناسایی  پلی اتیلن: مهم‌ترین ویژگی‌های درونی پلی اتیلن‌های تجاری برای کاربردهای اصلی که میتواند به عنوان راه شناسایی مورد استف...

ادامه مطلب