شیر توپی

شیرتوپی چیست و چه مزایا و کاربردهایی دارد؟

شیر توپی شیرهای توپی مسدود کننده سیال آنها به صورت کروی شکل است و یا به بیان ساده توپی شکل هستند و این شیرها از نشیمنگاه شیر توپی مخرو...

ادامه مطلب

شیرهای توپی

شیرهای توپی چه مزایا و کاربردهایی دارند؟

شیر توپی پلیمری شیر توپی پلیمری برای قطع و وصل کردن جریان سیال به کاربرده می شود و  نصب و راه اندازی آنها خیلی سریع و ساده می باشد. هم...

ادامه مطلب