درباره ی کاتالیزورهای زیگلر-ناتا چه می دانید؟(بخش سوم)

نسل اول سیستم کاتالیزورAlEt2Cl /TiCl3 اولین کاتالیزوری بود که جهت ساخت صنعتی پلی­پروپیلن به کارگرفته شد. این سیستم کاتالیزوری شاخص ایز...

ادامه مطلب

پلیمر

درباره ی کاتالیزورهای زیگلر-ناتا چه می دانید؟(بخش دوم)

ساختمان کاتالیزورهای زیگلر-ناتا کاتالیزورها، هالیدهای فلزات واسطه گروه­ های چهار تا هشت جدول تناوبی و معروفترین و پرمصرفترین آن­ها TiC...

ادامه مطلب

پلیمر

درباره ی کاتالیزورهای زیگلر-ناتا چه می دانید؟(بخش اول)

پیشگفتار کاتالیزور شامل ۲ صفت کاتا و لیزور است در زبان یونانی کاتا به معنی پائین، افتادن، یا پائین افتادن است و لیزور به معنای قطعه قط...

ادامه مطلب