ژئوممبران

بررسی خصوصیات ژئوممبران پلی اتیلنی(بخش اول)

مقاومت ژئوممبران های پلی اتیلنی پلی اتیلن پلیمری است که از پلیمریزاسیون مونومرهای اتیلن بدست می آید، چرخه تولید این محصول از سال ۱۹۳۰ ...

ادامه مطلب

ژئوممبران

با فناوری جدید پلیمری آشنا شوید

از استخر ذخیره آب در کشاورزی برای ذخیره حقابه چاه، قنات، چشمه یا رودخانه، ذخیره آب بارندگی و برف در فصول پاییز و زمستان و مصرف آن در فص...

ادامه مطلب