دکوراسیون

ناهماهنگی در عین حال زیبایی در چیدمان(بخش دوم)

به وجود آوردن تضاد جذاب در سالن ناهارخوری به وجود آوردن یک بازی رنگها و ایجاد یک کنتراست میان رنگها وسبکها در چیدمان ناهارخوری است. که...

ادامه مطلب

دکوراسیون

زیباترین چیدمان برای میز ناهارخوری(بخش دوم)

نورپردازی فضا یکی از کلیات اساسی که در فنگ شویی در منزل بایستی مراعات شود نورپردازی صحیح محیط است. در فنگ شویی منزل میشود نورپردازی را...

ادامه مطلب