دکوراسیون

دکوراسیون اسپانیایی را به خانه تان بیاورید(بخش دوم)

عناصر قدیمی در چیدمان خانه اگر خانه های اسپانیایی را دیده باشید، اسباب و وسایل قدیمی و آنتیک ها بی اندازه رویت می شود. احساسی که این ع...

ادامه مطلب

دکوراسیون

دکوراسیون اسپانیایی را به خانه تان بیاورید(بخش اول)

در طی تاریخ طولانی اسپانیا، داستانهای مختلفی برای تشریح معنی رنگها در این پرچم آمده است. یکی از داستانها چنین می گوید که رنگهای قرمز و ...

ادامه مطلب