کاورینگ فیبر نوری

نکاتی برای خریداری کاورینگ کابل و فیبر نوری(بخش اول)

لوله های پلی اتیلن همان طور که می دانید در مصارف گوناگون به کار برده می شوند. در میان این موارد می توان به استفاده از آنها به عنوان کاو...

ادامه مطلب

مشخصات لوله های پلی اتیلنی برای فیبر نوری

لوله های پلی اتیلنی برای پوشش فیبر نوری لوله های پلی اتیلنی دارای کاربردهای فراوانی هستند که یکی از آنها محافظ فیبر نوری است. لوله های...

ادامه مطلب