پوست مصنوعی ربات ها

پوست مصنوعی ربات ها نیز همانند پوست انسان قابلیت خود ترمیم شوندگی پیدا خواهد کرد محققانی به تازگی موفق به کشف خصوصیت شگفت انگیز خود تر...

ادامه مطلب