پمپ

چگونه پمپ آب متناسب با نیازمان را انتخاب کنیم؟(بخش دوم)

مقدار دبی مصرفی آب در ساختمانهای مختلف حداکثر فشار و مقدار آب مصرفی منبع ذخیره آب مقدار ذخیره آب تعیین کننده نوع مخزن ذخیره ...

ادامه مطلب

منبع آب

با منابع تحت فشار و عملکرد آنها آشنا شوید(بخش اول)

منبع تحت فشار یکی از اصلی ترین اجزاء در دستگاه آبرسانی است. این منبع ها باعث آبرسانی هرچه بهتر و راحت تر می گردد و هم طور از سرعت و عمل...

ادامه مطلب