پلیمر

پلی آمیدها و ویژگی این مواد(بخش سوم)

نایلون ۶٫۶ یا  PA 6,6 این گروه از پلی‌آمیدها از هگزا متیل دی آمین و اسید آدیپیک سنتز میشوند. و به دلیل نقطه ‌ی ذوب زیاد، استقامت گرمای...

ادامه مطلب