پلی اتیلن

منتقل کردن گاز با لوله های پلی اتیلن(بخش اول)

انتقال گاز استفاده از شیوه های نوین، مثل بهره گیری از ماده های پلیمری، از چند دهه پیش در صنعت گاز کشور‌ های پیشرفته مورد توجه قرار گرف...

ادامه مطلب