وصله زن لوله

با روش تعمیر خطوط انتقال پلی اتیلن آشنا شوید

روش تعمیر خطوط انتقال پلی اتیلن با توجه به رشد روزافزون استفاده از لوله های پلی اتیلن در خطول انتقال آب و گاز، تعمیر و نگهداری این خطو...

ادامه مطلب

با ابداع جدید دستگاه وصله زن لوله آشنا شوید

محققان پارک علم و فناوری بوشهر دستگاهی برای تعمیر لوله‌های پلی اتیلن عرضه کردند که بدون نیاز به برش و جوشکاری اقدام به تعمیر لوله‌های م...

ادامه مطلب