بهینه سازی زمان و انرژی با خانه هوشمند(بخش اول)

امروزه بسیاری از افراد در وجود تکنولوژی در زندگیشان ناراضی اند و به نوعی آن را عامل دور شدن از اعضای خانواده، دوستان و به طور کلی زندگی...

ادامه مطلب

کفپوش های هوشمند

کفپوش های هوشمند هیجان انگیز (بخش اول)

خانه هایی با اجزای هوشمند خانه‌ای با کف پوش هوشمند جزء یکی از مواردی است که سرعت رشد خوب و مناسبی دارد و هنوز برای پیشرفت آن در آینده ...

ادامه مطلب