آب

چگونه پمپ آب متناسب با نیازمان را انتخاب کنیم؟(بخش سوم)

منابع تحت فشار آب به منظور جلوگیری از قطع و وصل متوالی پمپ های دور ثابت از منابع تحت فشار آب استفاده می شود  این منابع به طور عمده شام...

ادامه مطلب

پمپ

چگونه پمپ آب متناسب با نیازمان را انتخاب کنیم؟(بخش اول)

احتساب انتخاب پمپ آب مسکونی و تجاری برگزیدن پمپ آب مسکونی و تجاری یکی از مشکلاتی که درسیستم آبرسانی شهری و آب مصرفی ساختمانها و...

ادامه مطلب

معایب لوله PVC در فرآیند تولید (بخش دوم)

عیوب احتمالی در قسمت سیلندر اکسترودر: آمپر بالا، سوختگی مواد در خروجی که اغلب سطح لوله هم مواج می شود و دلیل آن ویسکوزیته بالای مذاب و...

ادامه مطلب