فشار شکن

شیرآلات فشار شکن(نصب و نگهداری آنها)

شیرهای فشار شکن یا شیر اطمینان فشار برای ایمنی در صنعت به شمار می آید. به طور کلی شیر فشار شکن جهت جلوگیری از فشار زیاد وارده بر شیرآلا...

ادامه مطلب