دستاورد جدید کمپانی گوگل Move Mirror

کمپانی Google Google درپی آزمایش و وارسی طرحی نوین در زمینه ی هوش مصنوعی به اسمMove Mirror است که قادر است هم تفریحی و هم بسیار جذاب ب...

ادامه مطلب

دستاوردی نوین برای پیشگیری از آلرژی

پیشگیری از آلرژی حسگر Sensio Air به شما کمک می کند عامل های حساسیتزا را در فضا تشخیص دهد! قابل توجه اشخاصی که از آلرژی عذاب می کشند!...

ادامه مطلب