انواع شیر ها

عملکرد شیر برقی و موارد استفاده آن(پارت اول)

شیر برقی(شیر سلونوئید)یک نوع از شیرهای الکترومکانیکی است و به صورت خودکار جریان را قطع و وصل می نماید.در این نوع شیر کمترین دخالت دست و...

ادامه مطلب