موتور دیزلی

تفاوت موتور دیزل و موتور بنزینی در چیست؟(بخش دوم)

تزریق سوخت در موتور دیزل بعضی از موتور دیزل ها شامل یک شمع گرمکن از انواع آن می باشد. زمانی که یک موتور دیزل سرد است، مرحله کمپرس امکا...

ادامه مطلب

موتور دیزلی

تفاوت موتور دیزل و موتور بنزینی در چیست؟(بخش اول)

تفاوت موتور دیزل و موتور بنزینی در چیست؟ یک موتور بنزینی مخلوط هوا و گاز را مکش می کند و آنرا متراکم می کند و بعد مخلوط را با جرقه مشت...

ادامه مطلب