منبع آب

با منابع تحت فشار و عملکرد آنها آشنا شوید(بخش اول)

منبع تحت فشار یکی از اصلی ترین اجزاء در دستگاه آبرسانی است. این منبع ها باعث آبرسانی هرچه بهتر و راحت تر می گردد و هم طور از سرعت و عمل...

ادامه مطلب

پمپ

با پمپهای سانتریفیوژ بیشتر آشنا شوید(بخش دوم)

اتصال دهنده های لوله ها در پمپ های سانتریفیوژ با خطوط لوله‌ کشی استاندارد در سایز های کوچک و فلانژ در سایزهای بزرگ دردسترس هستند. بعضی ...

ادامه مطلب