بوستر پمپ

با بوستر پمپ و کاربرد آن بیشتر آشنا شوید(بخش سوم)

نکات مهم ضمناً بایستی به این نکته را از یاد نبرید که جریان سیال در این بوستر پمپ ها به شکل یکنواخت نیست. نکته اصلی که نباید درباره ی ا...

ادامه مطلب

ربات انسان نمای HRP-5P

موسسه تحقیقاتی AIST موسسه تحقیقاتی AIST در ژاپن مدلی ربات را طرحریزی و تولید کرده که قادر است دیوارهای آماده  را نصب کند و جانشین نیرو...

ادامه مطلب