پمپ

تفاوت پمپ های لجن کش با پمپ های سانتریفیوژ 

پمپ های فاضلابی پمپ های فاضلابی که معمولا با نام پمپ های لجن کش شناخته می شوند، دسته ای از پمپ های سانتریفیوژ هستند که از نظر نحوه نصب...

ادامه مطلب

پمپ

با الکتروموتورهای القایی بیشتر آشنا شوید(بخش اول)

الکتروموتورهای القایی مانند بیشتر الکتروموتورها، الکتروموتور القایی AC، یک قسمت ثابت بیرونی به نام استاتور و یک قسمت متحرک که در داخل ...

ادامه مطلب

پمپ

با پمپ های لجن کش خردکن دار بیشتر آشنا شوید

پمپ های لجن کش خردکن دار پمپها دستگاهایی هستند که انرژی مکانیکی را از یک منبع بیرونی گرفته و به سیلابی که از داخل خود می گذرد انتقال م...

ادامه مطلب

پمپ

شیوه نگهداری پمپهای کف کش و لجن کش(بخش سوم)

درجه و مقدار روغن در راه‌اندازی نخست پمپ از روغن پارافینی که در محفظه پمپ از در کارخانه پر شده بهره نمایید. این عمل حداقل طول عمر آب ب...

ادامه مطلب

پمپ

شیوه نگهداری پمپهای کف کش و لجن کش(بخش دوم)

راه‌اندازی الکتروپمپهای لجن کش و کف کش پیش از راه‌اندازی اطمینان حاصل کنید که ولتاژ منشاء تغذیه برطبق پلاک بوده و از گردش درست، استقام...

ادامه مطلب

پمپ

با پمپهای سانتریفیوژ بیشتر آشنا شوید(بخش دوم)

اتصال دهنده های لوله ها در پمپ های سانتریفیوژ با خطوط لوله‌ کشی استاندارد در سایز های کوچک و فلانژ در سایزهای بزرگ دردسترس هستند. بعضی ...

ادامه مطلب