موتور دیزلی

تفاوت موتور دیزل و موتور بنزینی در چیست؟(بخش اول)

تفاوت موتور دیزل و موتور بنزینی در چیست؟ یک موتور بنزینی مخلوط هوا و گاز را مکش می کند و آنرا متراکم می کند و بعد مخلوط را با جرقه مشت...

ادامه مطلب