کیسه پلی اتیلن

مزایای کیسه های پلی اتیلن نسبت به مواد دیگر

بازیافت محصولات پلاستیکی و پلی اتیلن ها با توجه به این امر که مواد پلاستیکی مدت زمان زیادی طول می کشد که در محیط زیست تجزیه شوند مطالع...

ادامه مطلب

پلی اتیلن

روش اتصال لوله های پلی اتیلن(بخش دوم)

گستره گرمایشی جوش ساخت یک باندجوش قدرتمند وابسطه به محدوده های جوش محصولات پلی اتیلن گداخته شده دارد گرمایش بیش ازحد مجاز باعث پایین آ...

ادامه مطلب