ماده اولیه لوله های پلی اتیلن

مواد اولیه برای تولید لوله پلی اتیلن چیست؟

مواد اولیه پلی اتیلن مواد پلی اتیلنی جزئی از مواد پلیمری به حساب می آیند. این مواد در پالایشگاه ها و در طول پلیمریزاسیون واحدهای مونوم...

ادامه مطلب

مواد اولیه لوله

لوله پلی اتیلن با کدام مواد اولیه تولید میشود؟

ماده اولیه لوله های پلی اتیلنی چیست؟ مواد اولیه ای که برای ساخت لوله پلی اتیلن بکار می رود جامد بوده و از اتیلن به وجود می آیند. پلی ا...

ادامه مطلب

مشخصات شیمیایی لوله پلی اتیلن

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی انواع لوله های پلی اتیلنی

مشخصات فیزیکی و شیمیایی کلیه لوله های پلی اتیلنی: مشخصات فیزیکی و شیمیایی کلیه لوله های پلی اتیلنی به ویژگی های ماده اولیه آن مرتبط اس...

ادامه مطلب

خریداری لوله پلی اتیلن

نکاتی برای خریداری لوله پلی اتیلن با کیفیت

لوله های پلی اتیلن لوله های پلی اتیلنی به دو صورت کلافی و رولی در سایزهای گوناگون ارائه می شوند و امروزه به شدت مورد توجه قرار گرفته ا...

ادامه مطلب

لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن باید تحت چه آزمون هایی قرار گیرد؟

لوله های پلی اتیلنی در بعد از پشت سر گذاشتن چند پروسه کاری گوناگون ساخته و عرضه می شوند که هریک از این پروسه ها با دیگری متفاوت است و خ...

ادامه مطلب

مواد اولیه لوله پلی اتیلن

مواد اولیه لوله پلیمری چیست ؟

مواد اولیه لوله پلیمری چیست؟ برای اولین بار پلیمر به وسیله یک شیمیدان به اسم رنالت مورد استفاده قرار گرفت این اتفاق نیز در سال ۱۸۳۵ آغ...

ادامه مطلب