دیگر نگران امنیت خانه خود نباشید

Sunflower Labs Sunflower Labs که مکان آن در سیلیکون‌ و همین طور در زوریخ سویس قرار دارد، سیستم امنیتی نوینی وارد بازار کرده است که خطر...

ادامه مطلب

دکوراسیون

دکوراسیون آبی آسمانی یا دریایی(بخش دوم)

آبی دریایی در دکوراسیون داخلی این رنگ برای رسیدن به یک ترکیب مدرن و طرح غیرعادی بسیار جذاب است. هم چنین اگر بخواهید به یک پس زمینه خنث...

ادامه مطلب