محصولات پلاستیکی و مزایای آنها در مصرف انرژی

جامعه اروپا برای صرفه جویی ۷۸۰ میلیون تن CO2 تا سال ۲۰۲۰ و رسیدن به زندگی سبز تغییرات زیادی را ارائه داده است. البته برای رسیدن به استا...

ادامه مطلب

صرفه جویی در مصرف انرژی

۵ راهکار برای بهینه سازی انرژی مصرفی

در سال های اخیر به علت افزایش قیمت سوخت، صرفه جویی در مصرف انرژی به خصوص در منازل و خانه ها به مسئله ی خیلی مهمی تبدیل شده است. مصرف بی...

ادامه مطلب