بازیافت پلاستیک

بازیافت پلی اتیلن سبک چگونه انجام می شود؟

پلی اتیلن سبک از موارد پر کاربرد در پلاستیک ها، پلی اتیلن های سبک با دانسیته کم هستند. به همین جهت نیز ضایعات بسیار زیادی از پلی اتیلن...

ادامه مطلب