قطعات پلی پروپیلن

معرفی پلی پروپیلن و کاربرد و مزایای آن(بخش دوم)

قالب بادی: از این روش برای تهیه بطریها و قوطیها استفاده می شود. پایپ: در روش پایپ به تهیه لوله های فاضلاب و اگو، سیمها و کابلها پر...

ادامه مطلب

قطعات پلی پروپیلن

معرفی پلی پروپیلن و کاربرد و مزایای آن(بخش اول)

پلی پروپیلن نخستین مرتبه پلی پروپیلن در ابتدای ۱۹۵۰ در حد لابرتواری پدید آمدد و بعد از آن در انتهای ده سال انتهایی ۱۹۵۰ به میزان زیاد ...

ادامه مطلب